Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Dịch vụ làm hộ chiếu nhanh ở Bình Thuận

Đối với người làm mất hộ chiếu ở Bình Thuận muốn xin cấp lại cần phải có những giấy tờ sau đây

1. Khi mất hộ chiếu cần phải thông báo với công an phường xã nơi làm mất viết đơn báo mất trong đó có chứ ký và đóng dấu của công an xã hoặc phường.

2. Giấy chứng minh nhân dân bản gốc và 1 bản sao.

3. Sổ hộ khẩu bản chính và bản sao

4. 4 Hình làm hộ chiếu.

Xin đổi lại hộ chiếu khi hết hạn ở Bình Thuận cần những gì ?

1. Hộ chiếu cũ

2. Giấy chứng minh

3. Sổ hộ khẩu.

4. Hình.

Xin lưu ý đối với người đã từng nhiều lần sử dụng hộ chiếu cũ để đi nước ngoài, khi làm lại hộ chiếu nói nhân viên quản lý xuất nhập cảnh bấm lỗ và cầm hộ chiếu cũ về vì quá trình đi du lịch nước ngoài này sẽ giúp ích cho các bạn sau này khi muốn đi nước ngoài như xin visa đi Mỹ hoặc các nước Úc hay Châu Âu.

Đối với người trên 18 tuổi xin cấp hộ chiếu ở Bình Thuận cần phải có đủ những yêu cầu sau: có sổ hộ khẩu ở Bình Thuận hoặc có KT 3 ở Bình Thuận, có giấy chứng minh nhân dân (không được rách, ép dẻo hay quá hạn sử dụng)

Để làm hộ chiếu ở Bình Thuận bạn cần có

1. Giấy chứng minh nhân dân bản gốc và 1 bản photo.

2. Sổ hộ khẩu bản gốc và 1 bản photo.

3. Cần 4 tấm hình với kích thước là 4x6 chụp trên nền phông màu trắng.

Cầm những giấy tờ này đến Phòng Quản Lý Xuất Nhập cảnh ở Bình Thuận để nộp hồ sơ, khi tới cần mua mẫu đơn xin cấp hộ chiếu và điền đầy đủ thông tin nộp cho nhân viên của phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bình Thuận chờ lấy giấy hẹn trả hộ chiếu.


Mẫu X01

Xin cấp hộ chiếu cho trẻ dưới 14 tuổi ở Bình Thuận

Chia làm hai trường hợp cấp cùng với bố hoặc mẹ, và cấp riêng.

Xin cấp hộ chiếu riêng cho trẻ dưới 14 tuổi ở Bình Thuận

1. Hoàn thành tờ khai mẫu X01có đóng dấu của công an phường, xã hoặc thị trấn nơi cư trú đóng dấu giáp lai ảnh.

2. 4 tấm ảnh 4x6.

3. 2 bản sao giấy khai sinh của trẻ em ( 1 bản sao và một bản photo)

4. Sổ hộ khẩu.

Xin cấp hộ chiếu cho trẻ cùng với hộ chiếu của bố và mẹ.


1. Hoàn thành tờ khai mẫu X01 của bố mẹ có đóng dấu của công an phường, xã hoặc thị trấn nơi cư trú đóng dấu giáp lai ảnh ở mục 15 là hình của bé có đóng dấu giáp lai.

2. 2 bản sao giấy khai sinh của trẻ em (có bản chính đối chiếu).

3. 4 tấm ảnh 4x6 làm hộ chiếu và 2 tấm ảnh 3x4.

4. Sổ hộ khẩu gia đình bản chính và 1 bản sao.

Lưu ý đối với trẻ dưới 14 tuổi cha bà mẹ của bé có thể xin cấp hộ chiếu mà không cần có mặt của trẻ em.

Cách tách hộ chiếu của trẻ em ra khỏi hộ chiếu của bố hoặc mẹ

1. Trẻ em cần hoàn thành mẫu tờ khai X01 có đóng dấu giáp lai ảnh.

2. 4 tấm hình 4xt chụp trên nền phông màu trắng.

3. Nộp lại hộ chiếu của bố và mẹ.

4. Sổ hộ khẩu gia đình.

Thời hạn sử dụng hộ chiếu ở Bình Thuận.

Đối với trẻ trên 14 tuổi hộ chiếu có thời hạn 10 năm kể từ ngày được cấp.

Hộ chiếu của trẻ em dưới 14 tuổi có thời hạn 5 năm.

Hộ chiếu của trẻ dưới 9 tuổi có trong hộ chiếu của bố và mẹ trẻ em thì hộ chiếu của bố và mẹ trẻ thời hạn sử dụng sẽ được điều trỉnh lại không quá 5 năm.

Bạn có nhu cầu xin cấp hộ chiếu mới, làm lại hộ chiếu hay xin cấp hộ chiếu cho trẻ dưới 14 tuổi ở Bình Thuận hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn hộ chiếu để được tư vấn về thủ tục và giấy tờ cần chuẩn bị để có thể nộp hồ sơ và xin cấp hộ chiếu để đi nước ngoài nhé.

Hộ chiếu là một cuốn sổ không thể thiếu đối với người Việt Nam muốn đi nước ngoài du lịch, công tác, định cư, du học, thăm thân, ...

Xin cấp hộ chiếu nhanh ở Ninh Thuận

Đối với người trên 18 tuổi xin cấp hộ chiếu ở Ninh Thuận cần phải có đủ những yêu cầu sau: có sổ hộ khẩu ở Ninh Thuận hoặc có KT 3 ở Ninh Thuận, có giấy chứng minh nhân dân (không được rách, ép dẻo hay quá hạn sử dụng)

Để làm hộ chiếu ở Ninh Thuận bạn cần có

1. Giấy chứng minh nhân dân bản gốc và 1 bản photo.

2. Sổ hộ khẩu bản gốc và 1 bản photo.

3. Cần 4 tấm hình với kích thước là 4x6 chụp trên nền phông màu trắng.

Cầm những giấy tờ này đến Phòng Quản Lý Xuất Nhập cảnh ở Ninh Thuận để nộp hồ sơ, khi tới cần mua mẫu đơn xin cấp hộ chiếu và điền đầy đủ thông tin nộp cho nhân viên của phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Ninh Thuận chờ lấy giấy hẹn trả hộ chiếu.

Đối với người làm mất hộ chiếu ở Ninh Thuận muốn xin cấp lại cần phải có những giấy tờ sau đây

1. Khi mất hộ chiếu cần phải thông báo với công an phường xã nơi làm mất viết đơn báo mất trong đó có chứ ký và đóng dấu của công an xã hoặc phường.

2. Giấy chứng minh nhân dân bản gốc và 1 bản sao.

3. Sổ hộ khẩu bản chính và bản sao

4. 4 Hình làm hộ chiếu.

Xin đổi lại hộ chiếu khi hết hạn ở Ninh Thuận cần những gì ?

1. Hộ chiếu cũ

2. Giấy chứng minh

3. Sổ hộ khẩu.

4. Hình.

Xin lưu ý đối với người đã từng nhiều lần sử dụng hộ chiếu cũ để đi nước ngoài, khi làm lại hộ chiếu nói nhân viên quản lý xuất nhập cảnh bấm lỗ và cầm hộ chiếu cũ về vì quá trình đi du lịch nước ngoài này sẽ giúp ích cho các bạn sau này khi muốn đi nước ngoài như xin visa đi Mỹ hoặc các nước Úc hay Châu Âu.


Mẫu X01

Xin cấp hộ chiếu cho trẻ dưới 14 tuổi ở Ninh Thuận

Chia làm hai trường hợp cấp cùng với bố hoặc mẹ, và cấp riêng.

Xin cấp hộ chiếu riêng cho trẻ dưới 14 tuổi ở Ninh Thuận

1. Hoàn thành tờ khai mẫu X01có đóng dấu của công an phường, xã hoặc thị trấn nơi cư trú đóng dấu giáp lai ảnh.

2. 4 tấm ảnh 4x6.

3. 2 bản sao giấy khai sinh của trẻ em ( 1 bản sao và một bản photo)

4. Sổ hộ khẩu.

Xin cấp hộ chiếu cho trẻ cùng với hộ chiếu của bố và mẹ.

1. Hoàn thành tờ khai mẫu X01 của bố mẹ có đóng dấu của công an phường, xã hoặc thị trấn nơi cư trú đóng dấu giáp lai ảnh ở mục 15 là hình của bé có đóng dấu giáp lai.

2. 2 bản sao giấy khai sinh của trẻ em (có bản chính đối chiếu).

3. 4 tấm ảnh 4x6 làm hộ chiếu và 2 tấm ảnh 3x4.

4. Sổ hộ khẩu gia đình bản chính và 1 bản sao.

Lưu ý đối với trẻ dưới 14 tuổi cha bà mẹ của bé có thể xin cấp hộ chiếu mà không cần có mặt của trẻ em.

Cách tách hộ chiếu của trẻ em ra khỏi hộ chiếu của bố hoặc mẹ

1. Trẻ em cần hoàn thành mẫu tờ khai X01 có đóng dấu giáp lai ảnh.

2. 4 tấm hình 4xt chụp trên nền phông màu trắng.

3. Nộp lại hộ chiếu của bố và mẹ.

4. Sổ hộ khẩu gia đình.

Thời hạn sử dụng hộ chiếu ở Ninh Thuận.

Đối với trẻ trên 14 tuổi hộ chiếu có thời hạn 10 năm kể từ ngày được cấp.

Hộ chiếu của trẻ em dưới 14 tuổi có thời hạn 5 năm.

Hộ chiếu của trẻ dưới 9 tuổi có trong hộ chiếu của bố và mẹ trẻ em thì hộ chiếu của bố và mẹ trẻ thời hạn sử dụng sẽ được điều trỉnh lại không quá 5 năm.

Bạn có nhu cầu xin cấp hộ chiếu mới, làm lại hộ chiếu hay xin cấp hộ chiếu cho trẻ dưới 14 tuổi ở Ninh Thuận hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn hộ chiếu để được tư vấn về thủ tục và giấy tờ cần chuẩn bị để có thể nộp hồ sơ và xin cấp hộ chiếu để đi nước ngoài nhé.


Hộ chiếu là một cuốn sổ không thể thiếu đối với người Việt Nam muốn đi nước ngoài du lịch, công tác, định cư, du học, thăm thân, ...

Dịch vụ xin cấp hộ chiếu nhanh ở Khánh Hòa

Đối với người làm mất hộ chiếu ở Khánh Hòa muốn xin cấp lại cần phải có những giấy tờ sau đây

1. Khi mất hộ chiếu cần phải thông báo với công an phường xã nơi làm mất viết đơn báo mất trong đó có chứ ký và đóng dấu của công an xã hoặc phường.

2. Giấy chứng minh nhân dân bản gốc và 1 bản sao.

3. Sổ hộ khẩu bản chính và bản sao

4. 4 Hình làm hộ chiếu.

Xin đổi lại hộ chiếu khi hết hạn ở Khánh Hòa cần những gì ?

1. Hộ chiếu cũ

2. Giấy chứng minh

3. Sổ hộ khẩu.

4. Hình.

Xin lưu ý đối với người đã từng nhiều lần sử dụng hộ chiếu cũ để đi nước ngoài, khi làm lại hộ chiếu nói nhân viên quản lý xuất nhập cảnh bấm lỗ và cầm hộ chiếu cũ về vì quá trình đi du lịch nước ngoài này sẽ giúp ích cho các bạn sau này khi muốn đi nước ngoài như xin visa đi Mỹ hoặc các nước Úc hay Châu Âu.

Đối với người trên 18 tuổi xin cấp hộ chiếu ở Khánh Hòa cần phải có đủ những yêu cầu sau: có sổ hộ khẩu ở Khánh Hòa hoặc có KT 3 ở Khánh Hòa, có giấy chứng minh nhân dân (không được rách, ép dẻo hay quá hạn sử dụng)

Để làm hộ chiếu ở Khánh Hòa bạn cần có

1. Giấy chứng minh nhân dân bản gốc và 1 bản photo.

2. Sổ hộ khẩu bản gốc và 1 bản photo.

3. Cần 4 tấm hình với kích thước là 4x6 chụp trên nền phông màu trắng.

Cầm những giấy tờ này đến Phòng Quản Lý Xuất Nhập cảnh ở Khánh Hòa để nộp hồ sơ, khi tới cần mua mẫu đơn xin cấp hộ chiếu và điền đầy đủ thông tin nộp cho nhân viên của phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Khánh Hòa chờ lấy giấy hẹn trả hộ chiếu.Mẫu X01


Xin cấp hộ chiếu cho trẻ dưới 14 tuổi ở Khánh Hòa

Chia làm hai trường hợp cấp cùng với bố hoặc mẹ, và cấp riêng.

Xin cấp hộ chiếu riêng cho trẻ dưới 14 tuổi ở Khánh Hòa

1. Hoàn thành tờ khai mẫu X01có đóng dấu của công an phường, xã hoặc thị trấn nơi cư trú đóng dấu giáp lai ảnh.

2. 4 tấm ảnh 4x6.

3. 2 bản sao giấy khai sinh của trẻ em ( 1 bản sao và một bản photo)

4. Sổ hộ khẩu.

Xin cấp hộ chiếu cho trẻ cùng với hộ chiếu của bố và mẹ.

1. Hoàn thành tờ khai mẫu X01 của bố mẹ có đóng dấu của công an phường, xã hoặc thị trấn nơi cư trú đóng dấu giáp lai ảnh ở mục 15 là hình của bé có đóng dấu giáp lai.

2. 2 bản sao giấy khai sinh của trẻ em (có bản chính đối chiếu).

3. 4 tấm ảnh 4x6 làm hộ chiếu và 2 tấm ảnh 3x4.

4. Sổ hộ khẩu gia đình bản chính và 1 bản sao.

Lưu ý đối với trẻ dưới 14 tuổi cha bà mẹ của bé có thể xin cấp hộ chiếu mà không cần có mặt của trẻ em.

Cách tách hộ chiếu của trẻ em ra khỏi hộ chiếu của bố hoặc mẹ

1. Trẻ em cần hoàn thành mẫu tờ khai X01 có đóng dấu giáp lai ảnh.

2. 4 tấm hình 4xt chụp trên nền phông màu trắng.

3. Nộp lại hộ chiếu của bố và mẹ.

4. Sổ hộ khẩu gia đình.

Thời hạn sử dụng hộ chiếu ở Khánh Hòa.

Đối với trẻ trên 14 tuổi hộ chiếu có thời hạn 10 năm kể từ ngày được cấp.

Hộ chiếu của trẻ em dưới 14 tuổi có thời hạn 5 năm.

Hộ chiếu của trẻ dưới 9 tuổi có trong hộ chiếu của bố và mẹ trẻ em thì hộ chiếu của bố và mẹ trẻ thời hạn sử dụng sẽ được điều trỉnh lại không quá 5 năm.

Bạn có nhu cầu xin cấp hộ chiếu mới, làm lại hộ chiếu hay xin cấp hộ chiếu cho trẻ dưới 14 tuổi ở Khánh Hòa hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn hộ chiếu để được tư vấn về thủ tục và giấy tờ cần chuẩn bị để có thể nộp hồ sơ và xin cấp hộ chiếu để đi nước ngoài nhé.

Hộ chiếu là một cuốn sổ không thể thiếu đối với người Việt Nam muốn đi nước ngoài du lịch, công tác, định cư, du học, thăm thân, ...

Xin cấp hộ chiếu nhanh ở Phú Yên

Đối với người trên 18 tuổi xin cấp hộ chiếu ở Phú Yên cần phải có đủ những yêu cầu sau: có sổ hộ khẩu ở Phú Yên hoặc có KT 3 ở Phú Yên, có giấy chứng minh nhân dân (không được rách, ép dẻo hay quá hạn sử dụng)

Để làm hộ chiếu ở Phú Yên bạn cần có

1. Giấy chứng minh nhân dân bản gốc và 1 bản photo.

2. Sổ hộ khẩu bản gốc và 1 bản photo.

3. Cần 4 tấm hình với kích thước là 4x6 chụp trên nền phông màu trắng.

Cầm những giấy tờ này đến Phòng Quản Lý Xuất Nhập cảnh ở Phú Yên để nộp hồ sơ, khi tới cần mua mẫu đơn xin cấp hộ chiếu và điền đầy đủ thông tin nộp cho nhân viên của phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Phú Yên chờ lấy giấy hẹn trả hộ chiếu.


Đối với người làm mất hộ chiếu ở Phú Yên muốn xin cấp lại cần phải có những giấy tờ sau đây

1. Khi mất hộ chiếu cần phải thông báo với công an phường xã nơi làm mất viết đơn báo mất trong đó có chứ ký và đóng dấu của công an xã hoặc phường.

2. Giấy chứng minh nhân dân bản gốc và 1 bản sao.

3. Sổ hộ khẩu bản chính và bản sao

4. 4 Hình làm hộ chiếu.

Xin đổi lại hộ chiếu khi hết hạn ở Phú Yên cần những gì ?

1. Hộ chiếu cũ

2. Giấy chứng minh

3. Sổ hộ khẩu.

4. Hình.

Xin lưu ý đối với người đã từng nhiều lần sử dụng hộ chiếu cũ để đi nước ngoài, khi làm lại hộ chiếu nói nhân viên quản lý xuất nhập cảnh bấm lỗ và cầm hộ chiếu cũ về vì quá trình đi du lịch nước ngoài này sẽ giúp ích cho các bạn sau này khi muốn đi nước ngoài như xin visa đi Mỹ hoặc các nước Úc hay Châu Âu.Mẫu X01

Xin cấp hộ chiếu cho trẻ dưới 14 tuổi ở Phú Yên

Chia làm hai trường hợp cấp cùng với bố hoặc mẹ, và cấp riêng.

Xin cấp hộ chiếu riêng cho trẻ dưới 14 tuổi ở Phú Yên

1. Hoàn thành tờ khai mẫu X01có đóng dấu của công an phường, xã hoặc thị trấn nơi cư trú đóng dấu giáp lai ảnh.

2. 4 tấm ảnh 4x6.

3. 2 bản sao giấy khai sinh của trẻ em ( 1 bản sao và một bản photo)

4. Sổ hộ khẩu.

Xin cấp hộ chiếu cho trẻ cùng với hộ chiếu của bố và mẹ.

1. Hoàn thành tờ khai mẫu X01 của bố mẹ có đóng dấu của công an phường, xã hoặc thị trấn nơi cư trú đóng dấu giáp lai ảnh ở mục 15 là hình của bé có đóng dấu giáp lai.

2. 2 bản sao giấy khai sinh của trẻ em (có bản chính đối chiếu).

3. 4 tấm ảnh 4x6 làm hộ chiếu và 2 tấm ảnh 3x4.

4. Sổ hộ khẩu gia đình bản chính và 1 bản sao.

Lưu ý đối với trẻ dưới 14 tuổi cha bà mẹ của bé có thể xin cấp hộ chiếu mà không cần có mặt của trẻ em.

Cách tách hộ chiếu của trẻ em ra khỏi hộ chiếu của bố hoặc mẹ

1. Trẻ em cần hoàn thành mẫu tờ khai X01 có đóng dấu giáp lai ảnh.

2. 4 tấm hình 4xt chụp trên nền phông màu trắng.

3. Nộp lại hộ chiếu của bố và mẹ.

4. Sổ hộ khẩu gia đình.

Thời hạn sử dụng hộ chiếu ở Phú Yên.

Đối với trẻ trên 14 tuổi hộ chiếu có thời hạn 10 năm kể từ ngày được cấp.

Hộ chiếu của trẻ em dưới 14 tuổi có thời hạn 5 năm.

Hộ chiếu của trẻ dưới 9 tuổi có trong hộ chiếu của bố và mẹ trẻ em thì hộ chiếu của bố và mẹ trẻ thời hạn sử dụng sẽ được điều trỉnh lại không quá 5 năm.

Bạn có nhu cầu xin cấp hộ chiếu mới, làm lại hộ chiếu hay xin cấp hộ chiếu cho trẻ dưới 14 tuổi ở Phú Yên hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn hộ chiếu để được tư vấn về thủ tục và giấy tờ cần chuẩn bị để có thể nộp hồ sơ và xin cấp hộ chiếu để đi nước ngoài nhé.

Hộ chiếu là một cuốn sổ không thể thiếu đối với người Việt Nam muốn đi nước ngoài du lịch, công tác, định cư, du học, thăm thân, ...

Dịch vụ làm hộ chiếu nhanh ở Đà Nẵng

Xin cấp hộ chiếu cho trẻ dưới 14 tuổi ở Đà Nẵng

Chia làm hai trường hợp cấp cùng với bố hoặc mẹ, và cấp riêng.

Xin cấp hộ chiếu riêng cho trẻ dưới 14 tuổi ở Đà Nẵng

1. Hoàn thành tờ khai mẫu X01có đóng dấu của công an phường, xã hoặc thị trấn nơi cư trú đóng dấu giáp lai ảnh.

2. 4 tấm ảnh 4x6.

3. 2 bản sao giấy khai sinh của trẻ em ( 1 bản sao và một bản photo)

4. Sổ hộ khẩu.

Xin cấp hộ chiếu cho trẻ cùng với hộ chiếu của bố và mẹ.

1. Hoàn thành tờ khai mẫu X01 của bố mẹ có đóng dấu của công an phường, xã hoặc thị trấn nơi cư trú đóng dấu giáp lai ảnh ở mục 15 là hình của bé có đóng dấu giáp lai.

2. 2 bản sao giấy khai sinh của trẻ em (có bản chính đối chiếu).

3. 4 tấm ảnh 4x6 làm hộ chiếu và 2 tấm ảnh 3x4.

4. Sổ hộ khẩu gia đình bản chính và 1 bản sao.

Lưu ý đối với trẻ dưới 14 tuổi cha bà mẹ của bé có thể xin cấp hộ chiếu mà không cần có mặt của trẻ em.

Cách tách hộ chiếu của trẻ em ra khỏi hộ chiếu của bố hoặc mẹ

1. Trẻ em cần hoàn thành mẫu tờ khai X01 có đóng dấu giáp lai ảnh.

2. 4 tấm hình 4xt chụp trên nền phông màu trắng.

3. Nộp lại hộ chiếu của bố và mẹ.

4. Sổ hộ khẩu gia đình.

Đối với người làm mất hộ chiếu ở Đà Nẵng muốn xin cấp lại cần phải có những giấy tờ sau đây

1. Khi mất hộ chiếu cần phải thông báo với công an phường xã nơi làm mất viết đơn báo mất trong đó có chứ ký và đóng dấu của công an xã hoặc phường.

2. Giấy chứng minh nhân dân bản gốc và 1 bản sao.

3. Sổ hộ khẩu bản chính và bản sao

4. 4 Hình làm hộ chiếu.

Xin đổi lại hộ chiếu khi hết hạn ở Đà Nẵng cần những gì ?


1. Hộ chiếu cũ

2. Giấy chứng minh

3. Sổ hộ khẩu.

4. Hình.

Xin lưu ý đối với người đã từng nhiều lần sử dụng hộ chiếu cũ để đi nước ngoài, khi làm lại hộ chiếu nói nhân viên quản lý xuất nhập cảnh bấm lỗ và cầm hộ chiếu cũ về vì quá trình đi du lịch nước ngoài này sẽ giúp ích cho các bạn sau này khi muốn đi nước ngoài như xin visa đi Mỹ hoặc các nước Úc hay Châu Âu.

Đối với người trên 18 tuổi xin cấp hộ chiếu ở Đà Nẵng cần phải có đủ những yêu cầu sau: có sổ hộ khẩu ở Đà Nẵng hoặc có KT 3 ở Đà Nẵng, có giấy chứng minh nhân dân (không được rách, ép dẻo hay quá hạn sử dụng)

Để làm hộ chiếu ở Đà Nẵng bạn cần có

1. Giấy chứng minh nhân dân bản gốc và 1 bản photo.

2. Sổ hộ khẩu bản gốc và 1 bản photo.

3. Cần 4 tấm hình với kích thước là 4x6 chụp trên nền phông màu trắng.

Cầm những giấy tờ này đến Phòng Quản Lý Xuất Nhập cảnh ở Đà Nẵng để nộp hồ sơ, khi tới cần mua mẫu đơn xin cấp hộ chiếu và điền đầy đủ thông tin nộp cho nhân viên của phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Đà Nẵng chờ lấy giấy hẹn trả hộ chiếu.Mẫu X01

Thời hạn sử dụng hộ chiếu ở Đà Nẵng.

Đối với trẻ trên 14 tuổi hộ chiếu có thời hạn 10 năm kể từ ngày được cấp.

Hộ chiếu của trẻ em dưới 14 tuổi có thời hạn 5 năm.

Hộ chiếu của trẻ dưới 9 tuổi có trong hộ chiếu của bố và mẹ trẻ em thì hộ chiếu của bố và mẹ trẻ thời hạn sử dụng sẽ được điều trỉnh lại không quá 5 năm.

Bạn có nhu cầu xin cấp hộ chiếu mới, làm lại hộ chiếu hay xin cấp hộ chiếu cho trẻ dưới 14 tuổi ở Đà Nẵng hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn hộ chiếu để được tư vấn về thủ tục và giấy tờ cần chuẩn bị để có thể nộp hồ sơ và xin cấp hộ chiếu để đi nước ngoài nhé.

Nếu quý vị cần Hộ Chiếu gấp trong 2, 3 , 5 ngày liên hệ 090 8806 448 để được tư vấn

Hộ chiếu là một cuốn sổ không thể thiếu đối với người Việt Nam muốn đi nước ngoài du lịch, công tác, định cư, du học, thăm thân, ...

Xin cấp nhanh hộ chiếu ở Bình Định

Đối với người làm mất hộ chiếu ở Bình Định muốn xin cấp lại cần phải có những giấy tờ sau đây

1. Khi mất hộ chiếu cần phải thông báo với công an phường xã nơi làm mất viết đơn báo mất trong đó có chứ ký và đóng dấu của công an xã hoặc phường.

2. Giấy chứng minh nhân dân bản gốc và 1 bản sao.
3. Sổ hộ khẩu bản chính và bản sao

4. 4 Hình làm hộ chiếu.

Xin đổi lại hộ chiếu khi hết hạn ở Bình Định cần những gì ?

1. Hộ chiếu cũ

2. Giấy chứng minh

3. Sổ hộ khẩu.

4. Hình.

Xin lưu ý đối với người đã từng nhiều lần sử dụng hộ chiếu cũ để đi nước ngoài, khi làm lại hộ chiếu nói nhân viên quản lý xuất nhập cảnh bấm lỗ và cầm hộ chiếu cũ về vì quá trình đi du lịch nước ngoài này sẽ giúp ích cho các bạn sau này khi muốn đi nước ngoài như xin visa đi Mỹ hoặc các nước Úc hay Châu Âu.

Đối với người trên 18 tuổi xin cấp hộ chiếu ở Bình Định cần phải có đủ những yêu cầu sau: có sổ hộ khẩu ở Bình Định hoặc có KT 3 ở Bình Định, có giấy chứng minh nhân dân (không được rách, ép dẻo hay quá hạn sử dụng)

Để làm hộ chiếu ở Bình Định bạn cần có

1. Giấy chứng minh nhân dân bản gốc và 1 bản photo.

2. Sổ hộ khẩu bản gốc và 1 bản photo.

3. Cần 4 tấm hình với kích thước là 4x6 chụp trên nền phông màu trắng.

Cầm những giấy tờ này đến Phòng Quản Lý Xuất Nhập cảnh ở Bình Định để nộp hồ sơ, khi tới cần mua mẫu đơn xin cấp hộ chiếu và điền đầy đủ thông tin nộp cho nhân viên của phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Bình Định chờ lấy giấy hẹn trả hộ chiếu.Mẫu X01

Xin cấp hộ chiếu cho trẻ dưới 14 tuổi ở Bình Định

Chia làm hai trường hợp cấp cùng với bố hoặc mẹ, và cấp riêng.

Xin cấp hộ chiếu riêng cho trẻ dưới 14 tuổi ở Bình Định

1. Hoàn thành tờ khai mẫu X01có đóng dấu của công an phường, xã hoặc thị trấn nơi cư trú đóng dấu giáp lai ảnh.

2. 4 tấm ảnh 4x6.

3. 2 bản sao giấy khai sinh của trẻ em ( 1 bản sao và một bản photo)

4. Sổ hộ khẩu.

Xin cấp hộ chiếu cho trẻ cùng với hộ chiếu của bố và mẹ.

1. Hoàn thành tờ khai mẫu X01 của bố mẹ có đóng dấu của công an phường, xã hoặc thị trấn nơi cư trú đóng dấu giáp lai ảnh ở mục 15 là hình của bé có đóng dấu giáp lai.

2. 2 bản sao giấy khai sinh của trẻ em (có bản chính đối chiếu).

3. 4 tấm ảnh 4x6 làm hộ chiếu và 2 tấm ảnh 3x4.

4. Sổ hộ khẩu gia đình bản chính và 1 bản sao.

Lưu ý đối với trẻ dưới 14 tuổi cha bà mẹ của bé có thể xin cấp hộ chiếu mà không cần có mặt của trẻ em.

Cách tách hộ chiếu của trẻ em ra khỏi hộ chiếu của bố hoặc mẹ

1. Trẻ em cần hoàn thành mẫu tờ khai X01 có đóng dấu giáp lai ảnh.

2. 4 tấm hình 4xt chụp trên nền phông màu trắng.

3. Nộp lại hộ chiếu của bố và mẹ.

4. Sổ hộ khẩu gia đình.

Thời hạn sử dụng hộ chiếu ở Bình Định.

Đối với trẻ trên 14 tuổi hộ chiếu có thời hạn 10 năm kể từ ngày được cấp.

Hộ chiếu của trẻ em dưới 14 tuổi có thời hạn 5 năm.

Hộ chiếu của trẻ dưới 9 tuổi có trong hộ chiếu của bố và mẹ trẻ em thì hộ chiếu của bố và mẹ trẻ thời hạn sử dụng sẽ được điều trỉnh lại không quá 5 năm.

Bạn có nhu cầu xin cấp hộ chiếu mới, làm lại hộ chiếu hay xin cấp hộ chiếu cho trẻ dưới 14 tuổi ở Bình Định hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn hộ chiếu để được tư vấn về thủ tục và giấy tờ cần chuẩn bị để có thể nộp hồ sơ và xin cấp hộ chiếu để đi nước ngoài nhé.

Hộ chiếu là một cuốn sổ không thể thiếu đối với người Việt Nam muốn đi nước ngoài du lịch, công tác, định cư, du học, thăm thân, ...

Dịch vụ làm hộ chiếu nhanh ở Quảng Nam

Xin cấp hộ chiếu cho trẻ dưới 14 tuổi ở Quảng Nam

Chia làm hai trường hợp cấp cùng với bố hoặc mẹ, và cấp riêng.

Xin cấp hộ chiếu riêng cho trẻ dưới 14 tuổi ở Quảng Nam

1. Hoàn thành tờ khai mẫu X01có đóng dấu của công an phường, xã hoặc thị trấn nơi cư trú đóng dấu giáp lai ảnh.

2. 4 tấm ảnh 4x6.

3. 2 bản sao giấy khai sinh của trẻ em ( 1 bản sao và một bản photo)

4. Sổ hộ khẩu.


Đối với người làm mất hộ chiếu ở Quảng Nam muốn xin cấp lại cần phải có những giấy tờ sau đây

1. Khi mất hộ chiếu cần phải thông báo với công an phường xã nơi làm mất viết đơn báo mất trong đó có chứ ký và đóng dấu của công an xã hoặc phường.

2. Giấy chứng minh nhân dân bản gốc và 1 bản sao.

3. Sổ hộ khẩu bản chính và bản sao

4. 4 Hình làm hộ chiếu.

Xin đổi lại hộ chiếu khi hết hạn ở Quảng Nam cần những gì ?

1. Hộ chiếu cũ

2. Giấy chứng minh

3. Sổ hộ khẩu.

4. Hình.

Xin lưu ý đối với người đã từng nhiều lần sử dụng hộ chiếu cũ để đi nước ngoài, khi làm lại hộ chiếu nói nhân viên quản lý xuất nhập cảnh bấm lỗ và cầm hộ chiếu cũ về vì quá trình đi du lịch nước ngoài này sẽ giúp ích cho các bạn sau này khi muốn đi nước ngoài như xin visa đi Mỹ hoặc các nước Úc hay Châu Âu.

Đối với người trên 18 tuổi xin cấp hộ chiếu ở Quảng Nam cần phải có đủ những yêu cầu sau: có sổ hộ khẩu ở Quảng Nam hoặc có KT 3 ở Quảng Nam, có giấy chứng minh nhân dân (không được rách, ép dẻo hay quá hạn sử dụng)

Để làm hộ chiếu ở Quảng Nam bạn cần có

1. Giấy chứng minh nhân dân bản gốc và 1 bản photo.

2. Sổ hộ khẩu bản gốc và 1 bản photo.

3. Cần 4 tấm hình với kích thước là 4x6 chụp trên nền phông màu trắng.

Cầm những giấy tờ này đến Phòng Quản Lý Xuất Nhập cảnh ở Quảng Nam để nộp hồ sơ, khi tới cần mua mẫu đơn xin cấp hộ chiếu và điền đầy đủ thông tin nộp cho nhân viên của phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh Quảng Nam chờ lấy giấy hẹn trả hộ chiếu.


Mẫu X01

Xin cấp hộ chiếu cho trẻ cùng với hộ chiếu của bố và mẹ.

1. Hoàn thành tờ khai mẫu X01 của bố mẹ có đóng dấu của công an phường, xã hoặc thị trấn nơi cư trú đóng dấu giáp lai ảnh ở mục 15 là hình của bé có đóng dấu giáp lai.

2. 2 bản sao giấy khai sinh của trẻ em (có bản chính đối chiếu).

3. 4 tấm ảnh 4x6 làm hộ chiếu và 2 tấm ảnh 3x4.

4. Sổ hộ khẩu gia đình bản chính và 1 bản sao.

Lưu ý đối với trẻ dưới 14 tuổi cha bà mẹ của bé có thể xin cấp hộ chiếu mà không cần có mặt của trẻ em.

Cách tách hộ chiếu của trẻ em ra khỏi hộ chiếu của bố hoặc mẹ

1. Trẻ em cần hoàn thành mẫu tờ khai X01 có đóng dấu giáp lai ảnh.

2. 4 tấm hình 4xt chụp trên nền phông màu trắng.

3. Nộp lại hộ chiếu của bố và mẹ.

4. Sổ hộ khẩu gia đình.

Thời hạn sử dụng hộ chiếu ở Quảng Nam.

Đối với trẻ trên 14 tuổi hộ chiếu có thời hạn 10 năm kể từ ngày được cấp.

Hộ chiếu của trẻ em dưới 14 tuổi có thời hạn 5 năm.

Hộ chiếu của trẻ dưới 9 tuổi có trong hộ chiếu của bố và mẹ trẻ em thì hộ chiếu của bố và mẹ trẻ thời hạn sử dụng sẽ được điều trỉnh lại không quá 5 năm.

Bạn có nhu cầu xin cấp hộ chiếu mới, làm lại hộ chiếu hay xin cấp hộ chiếu cho trẻ dưới 14 tuổi ở Quảng Nam hãy liên hệ với dịch vụ tư vấn hộ chiếu để được tư vấn về thủ tục và giấy tờ cần chuẩn bị để có thể nộp hồ sơ và xin cấp hộ chiếu để đi nước ngoài nhé.

Hộ chiếu là một cuốn sổ không thể thiếu đối với người Việt Nam muốn đi nước ngoài du lịch, công tác, định cư, du học, thăm thân, ...